8. 1. 2018 - Konzultační hodiny – upozornění pro rodiče žáků 6. až 9. ročníku

Všichni žáci budou mít v žákovské knížce nejpozději 7. ledna zapsán aktuální výsledek hodnocení (známku) za 1. pololetí.

Při konzultacích mohou rodiče přímo navštívit konkrétní učitele. Přednostní setkání s třídním učitelem již není zapotřebí. 

 

Více info o konzultacích