Matematický klokan - výsledky

V pátek 19. března proběhla soutěž Matematický klokan. Letos poprvé distanční formou. Vybraní žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Pro žáky 6. a 7. ročníku byla připravena kategorie Benjamín a žáci 8. a 9. ročníku soutěžili v kategorii Kadet.

Nejúspěšnějšími řešiteli kategorie Benjamín byli:

1. místo - Jiří Sůkal (7.A)

2. místo - Laura Soukopová (7.A)

3. místo - Kristýna Valášková (7.B)

 

V kategorii Kadet se na prvních místech umístili tito žáci:

1. místo - Jan Michna (8.B)

2. místo - Jan Křivka (9.C)

3. místo - Denisa Müllerová (9.C), Jan Šamalík (9.B), Jan Trubák (9.C)

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.