Návštěva v mateřské školce U rybiček

Ve středu 20.10.2019 se vydaly děti z 1.B na návštěvu do školky U rybiček. Většina dětí školku navštěvovala jako předškoláčci, a tak se chtěly pochlubit, jak jim učení ve škole jde. Nejdříve všichni počítali tabulku do 7 a vůbec nikdo se nespletl. Pak recitovali básničky a dokonce i četli první slabiky a slova. Někteří si s sebou vzali i písanky a notýsky, aby se pochlubili, jaké mají pěkné známky. Na závěr si společně všichni zazpívali. Odměnou jim byly nejenom sladké dobrůtky, ale i dobrý pocit z toho, co se za necelé tři měsíce ve škole už naučili.