Omezení provozu 2. stupně školy od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020, Změna termínu podzimních prázdnin - Informace pro rodiče a žáky 2. stupně

Krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 se na území celé České republiky mimo jiné

 • Omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd.
 • Žáci ve třídách se nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy.
 • Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

__________________________________

Organizace zajištění výuky 2. stupně ZŠ od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020

ŽÁCI JSOU POVINNI každodenně sledovat informace zveřejněné v Edookitu a řídit se jimi.

 • v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 budou chodit do školy třídy, a to dle běžného rozvrhu: 
  • 6.C, 7.A, 7.B, 7. C, 8.A, 8.B,
  • zbylé třídy 2. stupně se učí distančně podle rozvrhu (jsou doma).
   • v pátek 16.10. má třída 9.B povinně druhou část projektu Sdílení výukové praxe na SOU a SOŠ Hustopeče (od 8.00 do 12.30 včetně obědu) a nemá tento den distanční výuku.
    • účast žáků na této akci je povinná
 • v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 budou chodit do školy třídy:
  • 6.A, 6.B, 9.C, 8.C, 9.A, 9.B, 
  • zbylé třídy 2. stupně se učí distančně podle rozvrhu (jsou doma)
 • přesnou informaci o uskutečnění/neuskutečnění odpoledního vyučování od 12. 10. do 23. 10. získají žáci v Edookitu
  • pokud výuka probíhat bude, půjde vždy jen o o distanční formu, a to po dobu obou týdnů
 • výuka TV 
  • doporučení: nadále procházky
 • hudební výchova
  • nadále bez zpěvu
  • doporučení: teorie

__________________________

Týden od 26. 10 do 30. 10. 2020 - Podzimní prázdniny

 • celý tento týden bude pro všechny žáky volno
  • (středa je státní svátek)
  • po tuto dobu nebude žákům zadávána žádná práce – nebude probíhat prezenční ani distanční vyučování
   • ve skutečnosti budou tedy podzimní prázdniny trvat celý jeden týden, nikoli jen dva dny po státním svátku