Organizace vzdělávání a školního stravování od 14. 10. do 30. 10. 2020

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole
  • platí i pro školní kroužky a výuku náboženství

V období od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bude probíhat na obou stupních ZŠ povinná distanční výuka.

 • Žáci se při domácím (distančním) vzdělávání budou řídit pokyny uvedenými v Edookitu.

Školní družina, školní klub od 14. 10. do 1. 11. 2020

 • zákaz osobní přítomnosti žáků - zavřeno

Školní jídelna

A) období od 14. 10. do 23. 10. 2020 – v provozu pro žáky i veřejnost

​​​​​​​- nařízení vlády platné od 22. 10. 2020 nic z níže uvedeného NEZMĚNILO

 • školní jídelna tedy umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci tak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat – sníst ve školní jídelně. Odnos obědů do jídlonosičů je u žáků zakázán.
  • časy vymezené pro odběr obědů:
   • „cizí“ strávníci: od 10,45 hod. do 11,30 hod.
   • 1. stupeň:          od 11,45 hod. do 12,15 hod.
   • 2. stupeň:          od 12,45 hod. do 14,00 hod.
  • od 19. 10. bude cizím strávníkům umožněn odběr obědů pouze do jídlonosičů,
   • čas možného vyzvednutí stravy zůstává stejný, tj. od 10,45 hod. do 11,30 hod.
   • ​​​​​​​tato skutečnost byla upřesněna ze strany MŠMT 13. 10. 2020 až v 13,58 hod.

B) období od 26. 10. do 30. 10. 2020 - v provozu pouze pro "cizí" strávníky a zaměstance školy

 • čas vymezený pro odběr obědů:
  • od 10,45 hod. do 11,30 hod.
  • 28. 10. 2020 – státní svátek - zavřeno

- další konkrétnější informace budou průběžně doplňovány

_________________________________________________

V týdnu od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 budou mít všichni žáci prázdniny

 • 26. a 27. 10. 2020 – dny volna stanovené MŠMT
 • 28. 10. 2020 – státní svátek
 • 39. a 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny
  • po tuto dobu žádná z forem vyučování nebude probíhat

 

Předpokládá se, že do školy (k prezenční výuce) se žáci vrátí až v pondělí 2. listopadu 2020.

__________________________________________________

Uvedené sdělení ruší informace sdělené v Aktualitách 8. a 9. 10. 2020.