Organizační pokyny k ukončení školního roku

     Vysvědčení za druhé pololetí bude žákům 1. až 8. ročníku předáno v úterý 30. června během první vyučovací hodiny.

 • škola bude pro žáky otevřena od 7,40 hod.
 • předávání vysvědčení začíná v 8,00 hod.
 • po předání vysvědčení se ve třídě žáci společně vyfotí 
 • žáci se nebudou přezouvat
 • po vstupu do budovy žáci odejdou do svých kmenových tříd
 • v budově školy nemusí mít žáci na obličeji ochranou roušku
 • pro tento den neplatí omezení v počtu osob v tzv. žákovské skupině, přijít mohou všichni
 • přestože i poslední školní den je v režimu „dobrovolné školní docházky“, vyzvednutí vysvědčení považujeme za vhodné
 • cizích osobám je vstup do budovy školy v čase vydávání vysvědčení zakázán
 • po vydání vysvědčení žáci odchází ihned ze školy, předpokládaný nejpozdější odchod je v 9,00 hod.
 • dle pokynů svých třídních učitelů si tento den ze školy odnesou žáci veškeré své osobní věci
  • pokud tak již neučinili v rámci třídnických hodin

     30. června již nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

     Pokud si žák pro vysvědčení 30. června nepřijde, mohou si vysvědčení vyzvednout zákonní zástupci žáka během letních prázdnin v kanceláři školy. V tomto případě doporučujeme si termín příchodu předem dojednat na tel. č. 519 363 610(1).