Představení divadelního souboru ŠIKULKY - Pohádky - Sněhová hvězdička, O pokažené válce

Po tříleté pauze připravil divadelní soubor Šikulky pro malé a velké diváky dvě pohádky:

Pokaženou válku a Sněhovou hvězdičku. Celkem 20 herců odehrálo své představení před pětkrát zcela naplněným kinosálem. Kamarádi z mateřských školek, sousedních škol, rodiče a ostatní hosté je odměnili velkým potleskem.

Šikulky tímto děkují všem, kteří je přišli podpořit. Za pomoc děkují především:

  • městu Hustopeče za bezplatný pronájem sálu Kulturního domu
  • firmě Graweb za zhotovení plakátů a pozvánek
  • p. P. Burketovi za technickou spolupráci
  • p. Vojtěškové za ušití některých kostýmů
  • A. Rylové a N. Sáčkové za choreografii
  • šikovným rodičům a prarodičům za kostýmy a rekvizity

DĚKUJEME  A  NA VIDĚNOU PŘÍŠTÍ ROK!