Přestup žáků z okolních obcí do 6. roč. ZŠ Komenského - k 1. 9. 2020

Všem žádostem o přestup do 6. ročníku bude vyhověno.  

Rozhodnutí o přestupu bude vystaveno ředitelem školy v nejbližší době.

Celkem by mělo od září přestoupit do budoucího 6. ročníku 18 žáků. Konkrétní rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude uvedeno v Rozhodnutí o přestupu.

Veškeré potřebné informace o škole obdrží zákonní zástupci emailem.