REVOLUTION TRAIN

   Ve čtvrtek 16. května se žáci 8. ročníku zúčastnili projektu protidrogové prevence REVOLUTION TRAIN v multimediální vlakové soupravě v Hustopečích.

   Projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě se žákům líbil a přišel jim přínosný. Zaznamenali jsme jen kladné ohlasy.  Ve speciálně upravených vagonech mohli žáci se zapojením všech lidských smyslů nahlédnout na legální a nelegální drogy a na závislosti z nich plynoucí.