říjen 2019 - Severní Amerika ve 3.B

Děti se ve své celoroční kolektivní hře Cesta kolem světa s Bořkem a Agátou dostaly k první cestovatelské metě, a tou byla Severní Amerika. Prostřednictvím plnění úkolů z češtiny a matematiky se seznámily se základními zeměpisnými údaji i obyvateli Severní Ameriky. Pomocí naučné literatury a internetu získaly znalosti o užitkových plodinách a vytvořily popisky nejznámějších živočichů žijících na tomto území. Závěrečný lego-úkol se týkal původních obyvatel, indiánů. Děti měly postavit totem a vymyslet, před čím by chránil jejich vesnici. Celý den panovala skvělá nálada, učení bylo atraktivnější díky používání encyklopedií a mobilů. Jakmile však byly rozdány stavebnice, tak ani ten nejúžasnější mobil neměl šanci

Seznam alb