Rozdáváme radost i na dálku

Děti ze 3. B pomáhají rády, a tak se rozhodly, že zkusí "na dálku" poslat jaro obyvatelům hustopečského penzionu. Protože ale nakreslit až 80 obrázků a přáníček by samy nezvládly, požádaly o pomoc spolužáky z druhého stupně.

Obrázky jsme raději zalaminovali, aby mohly paní  pečovatelky v penzionu provést jejich základní dezinfekci.

Ke každému seniorovi se dostane obrázek společně s milým přáníčkem na jeho druhé straně.

A když už jsme měli všechny práce v počítači, tak jsme je poslali i do hustopečské nemocnice.

Věříme, že všem udělají radost a přinesou alespoň trochu toho jara!