Sportovní turnaj žáků - Setkání družebních měst - 20. září 2019

V letošním roce se Hustopeče staly hostitely družebních měst z Modry a Benátek nad Jizerou. Žáci základních škol poměřili své síly se soupeři v klasickyých sportech - chlapci ve fotbalu a házené, dívky ve florbalu a přehazované. Ve všech utkáních byla zřetelná obrovská touha po vítězství, která byla v závěru korunována obdrženými poháry a diplomy.

Všem žákům patří poděkování za reprezentaci města a školy.

ZŠ Komenského reprezentovali:

Klimeš A., Cedivoda P., Nevěděl S., Hnilička F., Pinkava Š., Zambo O., Nacházel S., Moravec D., Chrástka A., Semerád F., Bzenecký V. Nálezná T., Slavíková K., Bohdálková M., Kořenková M.,Malhotská V., Korábová A., Škrabalová E., Pekaříková A., Rylová A., Tomešková E.