Ukončení testování žáků na Covid19 od 13.9.2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  •  Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
  • Od 13. 9. 2021 proto NEBUDE ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.
  • Při případném zhoršení epidemické situace nelze však do budoucna vyloučit obnovení povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech.
  • V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování. Tato doba pak bude využita pro přípravu a zajištění distribuce potřebných testů školám a školským zařízením.