Upozornění pro rodiče a žáky 2. stupně na rozšíření povinnosti nošení roušek ve všech prostorách školy – od 18. 9. 2020

 

     Od 18. září 2020 je v celé ČR ustanovena povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení, a to včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále).

     Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení tohoto ochranného prostředku

  • např. tělocvik, zpěv apod. – konkrétní upřesnění těchto činností se žáci dozví od svých vyučujících

 

     Na některé osoby se tato povinnost neuplatňuje.

  • žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ musí nosit roušku i nadále na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách (obecně - ve společných prostorách), v učebnách a tělocvičnách ne,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

 

Prosíme rodiče, aby vybavili své děti každý den patřičným počtem ochranných roušek. 

Děkujeme