Upozornění pro rodiče a žáky na povinnost nošení roušek ve společných prostorách - od 10. 9. 2020

     Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov. 

     Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení – např. chodby a toalety.

     Roušky se nosit nemusí například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech, při jídle ve školní jídelně a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

--------------------------------------------------

     Prosíme rodiče, aby vybavili od tohoto data své děti dostatečným množstvím osobních roušek.

Doporučení:

  • sledujte oficiální média - často dochází v této záležitosti k různým změnám, úpravám ap.

Děkujeme