Upozornění pro žáky 6. až 8. ročníku - Povinně volitelné předměty od září 2021

Součástí učebního plánu na 2.stupni naší školy jsou v 7., 8. a 9.ročníku povinně volitelné předměty . 

Veškeré důležité informace k výběru těchto předmětů budou žákům sděleny v následujících dnech prostřednictvím zpráv v Edookitu. 

Je velmi žádoucí věnovat těmto informacím pozornost.