Výsledky zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

Termín konání: 7. duben 2020

Celkem podaných Přihlášek k základnímu vzdělávání :  48

  • Počet vydaných rozhodnutí o přijetí: 48
    • všem žádostem bylo vyhověno
  • Počet otevřených prvních tříd: 2
  • Personální obsazení  třídními učitelkami nebylo prozatím určeno 
  • Rozdělení dětí do konkrétních tříd bude rodičům sděleno nejpozději na společné schůzce vedení školy se zákonnými zástupci dětí, která by měla proběhnout v měsíci červnu.
  • K převzetí Rozhodnutí o přijetí (Rozhodnutí o odkladu či Usnesení o přerušení řízení) byli zákonní zástupci vyzváni emailem 23. dubna 2020.

-----------------------------------

Celkem podaných Žádostí o odklad zahájení základního vzdělávání: 8

  • Jakmile budou zákonnými zástupci dětí dodány veškeré potřebné přílohy k Žádostem o odklad,  bude všem Žádostem bezprostředně poté vyhověno
  • K převzetí Rozhodnutí o odkladu budou zákonní zástupci vyzváni emailem.