Zahájení projektu programu Erasmus+

Na mezinárodním projektu programu Erasmus+  spolupracuje šestice partnerských škol z Rumunska, Španělska, Turecka, Polska, Řecka a České republiky. Výsledky projektu naleznete na webových stránkách: https://activekidsforabett.wixsite.com/misitio a na stránkách TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/92547/home.

Do projektu budou zapojeni žáci ve věku od 6 do 16 let. Nejvíc práce u čeká na žáky ze 4.A a 4.B, kteří budou kooperovat s dětmi z partnerských zemí pomocí aktivity eTwinning.

Cílem projektu je prohloubit hodnoty našich žáků týkající se aktivního občanství, dobrovolnictví, lidských práv, sociální a environmentální odpovědnosti. Rozhodli jsme se navrhnout různě náročné aktivity na výše uvedená témata.

V letošním roce vybraní učitelé odjedou do školy v rumunské Černici a do turecké Kayseri.

V květnu přivítáme vyučující z partnerských zemí u nás v Hustopečích.