Úvodní informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku proběhne:

a) pro žáky 1. a 6. ročníku

 • v prostorách školního dvora, a to i v případě deště
 • oficiální začátek je stanoven na 8,00 hod.
 • vstup na dvůr je možný z ulice Dvořákova (kolem hřiště) 
 • po krátkém úvodu se všechny třídní skupiny přesunou do svých tříd.
  • v případě nepříznivého počasí si odvedou třídní učitelé žáky do svých tříd hned v 8,00 hod.
  • doprovod žáků 1. roč. bude moci být po celou dobu se svými dětmi

Upozornění pro rodiče prvňáků:

 • je vhodné, aby se úvodního dne zúčastnili společně s prvňáčkem max. dvě dospělé osoby  
 • užití roušek doprovodem - je vhodné - doporučujeme, jinak dle aktuální situace v ČR
 • vstup do budovy 1. stupně ("holubníku") bude tento den umožněn bez přezutí - dětem i doprovodu dětí

b) pro žáky ostatních ročníků

 • žáci všech dalších ročníků zahájí nový školní rok společně se svými třídními učiteli ve svých kmenových učebnách
 • rozpis učeben je na webu školy
 • začátek vyučování je v 8,00 hod.

 

Předpokládaný konec – odchod domů: do 9,00 hod.

Školní družina bude v provozu již 1. září, a to od 8,45 do 16,30 hod.

 • děti, které zůstanou po úvodu ve školní družině, by měly mít přezůvky 

Školní klub bude v provozu také již od 1. září – od 8,30 hod. Doporučujeme zájemcům o docházku, aby si již tento den vyzvedli přihlášky.

Školní jídelna je v provozu. Zájemci o úterní oběd (1. 9. 2020) jej musí mít včas objednán. 

Upozornění pro rodiče:

Zvolíte-li pro cestu do školy automobil, počítejte s problémy při parkování. Počet parkovacích míst v okolí školy je omezený.