Základní informace k ZÁPISU do 1. ročníku ZŠ - pro šk. rok 2023/24

 

Termín zápisu: 4. dubna 2023

Základní informace:

 • zápis se bude konat ve třídách 1. stupně na hlavní budově ZŠ - v úterý 4. dubna 2023 v 16,00 hodin
 • na nástěnce u vstupu do budovy bude vyvěšen jmenný rozpis rozdělení dětí do jednotlivých učeben
 • zápis bude probíhat současně v pěti učebnách ve skupinách po 6 - 10 dětech (záleží na celkovém počtu přihlášených dětí)
  • budova bude otevřena od 15,45 hod.  – VCHOD Z ULICE KOMENSKÉHO
  • pro vstup do budovy a tříd není tento den nutné přezutí
 • nejdříve bude zkontrolován rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho ze zákonných zástupců
 • hlavní část zápisu bude probíhat hravou formou, není třeba mít obavy, nejde o zkoušení ani testování dětí
 • dobu trvání hlavní části předpokládáme na 30 - 40 minut
 • k zápisu dítě doprovází zákonní zástupci, kteří mohou být přítomni jeho celému průběhu

Přihlášky k základnímu vzdělávání a zápisní lístky je možno odevzdat v kanceláři školy, a to nejlépe do konce března.

Odevzdání přihlášky postačí k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno v den zápisu správní řízení - přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (pro případ, že se s dítětem k zápisu nemůžete dostavit). 

Žádné dodatečné pozvánky k zápisu již nebudou zákonným zástupcům školou zasílány.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku jsou uvedena na webu školy v sekci „Rodiče

 K zápisu vezměte s sebou:

 1. PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – ke stažení na webu školy (pokud jste již neodevzdali dříve)
 2. ZÁPISNÍ LÍSTEK – ke stažení na webu školy (pokud jste již neodevzdali dříve)
 3. RODNÝ LIST DÍTĚTE
 4. OBČANSKÝ PRŮKAZ alespoň jednoho zákonného zástupce
 5. ROZHODNUTÍ O ODKLADU ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

     - týká se pouze dětí, kterým byl odklad minulý rok udělen, a to i jinou základní školou

 Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, potřebujete:

 1. ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC)
 2. DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)
 3. ŽÁDOST O ODKLAD – ke stažení na webu školy

Další upřesňující informace ZDE

Інформація для батьків дітей з України ↓ ↓ ↓