Změna v organizaci odchodů žáků ze školní družiny - od 7. 9. 2020

     Vážení rodiče, od pondělí 7. září 2020 dojde ke změně v organizaci odchodu žáků ze školní družiny.

Změna se týká:

  • jen žáků, kteří odchází v doprovodu rodičů (či pověřené osoby), nikoli těch, kteří odchází z družiny sami
  • pouze času odchodů od 15. hodin

Postup vyzvednutí dítěte ze ŠD po 15. hodině:

  • rodič (pověřená osoba) zazvoní u hl. vchodu do budovy na příslušné oddělení ŠD a požádá vychovatelku ŠD o „vydání“ svého dítěte
  • vychovatelka ŠD zajistí u daného dítěte co nejrychlejší ukončení jeho činnosti a odešle jej samotně do přízemí k šatnám
  • každý den provozu ŠD je u šaten ustanoven od 15 hodin dohled, a to až do doby odchodu posledního dítěte, pro které si přišli rodiče (pověřená osoba)
  • dohled nad odcházejícími žáky má určená vychovatelka ŠD, která zajistí u každého dítěte řádné převlečení a přezutí a následné předání rodičům (pověřené osobě)
  • do budovy školy je umožněn vstup rodičům (pověřené osobě) pouze na vyzvání vychovatelky ŠD

     Uvedená změna reaguje na povinnost školy zajistit žákům bezpečnost a ochranu zdraví ve školní družině, včetně realizace aktuálních opatření týkajících se COVID-19.