Zpěv a tělesná výchova od 5. 10. 2020

 

     Mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona tak, že:

  • součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky)
  • zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy

Závěr:

  • vyučování tělesné i hudební výchovy bude probíhat i nadále dle stanoveného rozvrhu jednotlivých tříd, avšak s uvedenými omezeními
  • výuka povinně volitelného předmětu Sportovní hry (7. až 9. roč.) je od 5. 10. 2020 zrušena
  • je avizováno, že uvedená omezení budou platit do 16. října, co bude dál ...... ???