Zřízení elektronické schránky důvěry

 

     Naše škola má pro žáky nově i ELEKTRONICKOU schránku důvěry. Může se stát, že má dítě problém, který jej trápí, ale z nějakého důvodu se s ním nechce, nemůže nebo bojí svěřit. Ve škole stále funguje běžná schránka důvěry, děti mají možnost přijít osobně za učiteli nebo školní psycholožkou. Někdy se ale mohou stydět nebo se bát, že je někdo uvidí. Tato obava u elektronické schránky odpadá, vzkaz se odesílá přes internet z počítače nebo mobilního telefonu, takže se to nemusí nikdo jiný dozvědět. Je možné se podepsat, ale současně nabízí schránka důvěry možnost odpovědět také anonymnímu pisateli.

 

     Jak elektronická schránka důvěry funguje? Žák vloží svůj vzkaz, může se podepsat nebo zůstat v anonymitě. Při odesílání vzkazu žák vyplňuje svůj e-mail, který se však nikomu nezobrazí, slouží pouze pro příjem odpovědi. Školní psycholožka následně na vzkaz co nejdříve odpoví. Podle typu problému mohou být do řešení zapojeni i třídní učitelé, metodik prevence, výchovná poradkyně nebo vedení školy.

 

  Schránka byla programována s důrazem na vysoké zabezpečení dat a může být příjemnou alternativou osobního kontaktu pro děti, které jsou zvyklé na online komunikaci.

 

     Odkaz na schránku důvěry: www.schranka-duvery.cz/17777b3a