Doplnění základních informací zveřejněných na webu školy dne 8. 10. 2020

Doplnění základních informací zveřejněných na webu školy dne 8. 10. 2020 (Omezení provozu 2. stupně škol od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020, Změna termínu podzimních prázdnin ……)

Základní škola

1. stupeň

 • Kroužky
  • sportovní hry, volejbal
   • zrušeno
  • divadelní kroužek, dramatický kroužek
   • zrušeno
  • Výtvarná dílna
   • bude probíhat – podmínka je max. 10 dětí ve skupině
 • Vyučování probíhá v běžném režimu, pouze:
 • Plavání – NE
 • HV – stále platí zákaz zpěvu

 

2. stupeň

     Žáci, kteří v daném týdnu nemají běžnou prezenční výuku, jsou povinni se vzdělávat doma v distanční formě vzdělávání. Prakticky to znamená, že se budou řídit pokyny uveřejněnými v Edookitu u každé vyučovací hodiny svého rozvrhu. Vyučování i pro ně tedy začíná v osm hodin ráno.

- distanční forma je povinná a plně nahrazuje klasickou denní školní docházku

 • veškeré odpolední vyučování (7. a 8. vyučovací hodina)
  • Robotika, Základy cukrářství, Příprava pokrmů, Ruční práce, Sportovní hry, Technické činnosti
   • vše zrušeno
  • všechny ostatní odpolední předměty budou vyučovány po oba týdny, ale jen distanční formou
 • TV
  • prezenční výuka - jen procházky
  • distanční výuka – jen motivační videa 
 • HV
  • prezenční výuka – bez zpěvu, jen teorie
  • distanční výuka – jen teorie

Nepovinný předmět Náboženství

  • zrušeno pro všechny skupiny

Školní klub

 • jen pro 5. roč.

Školní družina

 • běžný provoz bez omezení

Školní jídelna

 • provoz školní jídelny se nemění
 • na oběd mohou docházet i žáci, kteří se budou vzdělávat distančně (doma)
 • do školní jídelny budou chodit žáci v obvyklých časech – dle svého rozvrhu
 • cizí strávníci se mohou ve školní jídelně stravovat i nadále v obvyklém čase od 10,50 do 11,30 hod.