Informace k zahájení školního roku 2022/23

A) První školní den - čtvrtek 1. září 2022:

 • Školní rok bude zahájen 1. září 2022 v 8,00 hod.
 • Otevření školních budov – od 7,40 hod.

 

 • Žáci 1.A,B,C a 6.A,B,C, přijdou na školní dvůr, kde proběhne od 8,00 hod. krátké slavnostní uvítání.
  • vstup do dvora je z ul. Dvořákova
 • Ostatní žáci přijdou žákovskými vchody do svých tříd – rozpis tříd v jednotlivých budovách je na webu školy:  https://www.zshuskom.cz/rozmisteni-trid-tridni-ucitele
  • každá budova má svůj hl. vchod
 •  První školní den si nemusí žáci nosit přezůvky – nebudou se přezouvat.
 • Ukončení prvního dne – během první vyučovací hodiny.
  • u prvního ročníku to může být o něco déle.
 • Školní družina bude v provozu až do 16,30 hod. (pro žáky 1. až 4. roč.)
  • vychovatelky si převezmou děti ze tříd ihned po ukončení úvodní hodiny
  • pokud rodiče budou chtít ponechat děti v družině, je nutné je vybavit přezůvkami
  • Umístění oddělení školní družiny
    • 1.B a 1.C – hlavní budova – ve svých kmenových třídách
    • 1.A + ostatní třídy 2. až 4. roč. – budova 1. stupně (holubník)
 • Školní klub bude v provozu jen do 12,00 hod. (pro žáky 5. až 9. ročníku)
  • do ŠK přichází žáci sami (suterén hlavní budovy)
 • Učební pomůcky:
  • 1. stupeň – většinu pomůcek již mají žáci ve škole nachystánu, postupně jim budou rozdány, případně učiteli bude ještě vše upřesněno.
  • 2. stupeň – v následných dnech budou žáci 2. stupně průběžně svými učiteli informováni o učebních pomůckách, které si mají pro nový školní rok pořídit. 
 • Již od čtvrtka 1. září 2022 mohu jít žáci na oběd – nutno si jej ale včas objednat.

1. září 2022 - upozorňujeme rodiče na výrazně omezené možnosti parkování automobilů v okolí školy.

 

Prosíme rodiče žáků 1. ročníku, aby první školní den minimalizovali počty doprovázejících osob v budově školy. Své dítě samozřejmě mohou tento den osobně doprovázet oba rodiče.     

 

B) Druhý a následné školní dny – od pátku 2. září

 • V pátek se uskuteční třídnické hodiny, budou řešeny organizační záležitosti atd.
   • Ukončení vyučování:
  • 1. roč. – v 10,40 hod.
   • žáky si poté přeberou vychovatelky ŠD
   • ukončení vyučování po 3. vyučovací hodině bude probíhat patrně až do 9. září. Jde o "adaptační období", po kterém již bude v následných dnech dodržován stanovený třídní rozvrh.
   • o prvňáky, kteří nebudou chodit do družiny bude samozřejmě postaráno až do 11,35 hod., tedy do času ukončení poslední vyučovací hodiny 1 .ročníku.   
  • 2. až 5. roč. – v 11,35 hod.
  • 6. až 9. roč. – ve 12,30 hod.
 • Žáci se již budou ve škole přezouvat.
  • žákům ze tříd v hlavní budově a na přístavbě 2. stupně budou v průběhu 2. září přiděleny osobní skříňky, případně třídní šatny,
  • žáci z budovy holubníku mají své šatny v přízemí tohoto objektu
 • Školní klub bude od pátku 2. září v provozu od 12,00 do 16,30 hod.
  • do ŠK mohou docházet žáci od 5. ročníku výše
 • Rozvrhy všech tříd jsou již uveřejněny v Edokitu – zde je taktéž upřesněna organizace vyučování včetně různých úprav úvodních dnů
 • Rodičům nových žáků byly do 15. 8. 2022 zaslány na jejich e-mail přihlašovací údaje do Edookitu

 

V úterý 6. 9. 2022 se uskuteční úvodní třídní schůzky 1. až 9. ročníku – vždy v kmenových učebnách konkrétních tříd - https://www.zshuskom.cz/tridni-schuzky-akce-pro-rodice

   • zahájení třídních schůzek:
    • 1. až 5. roč.: 16,00 hod.
    • 6. až 9. roč.: 17,00 hod.

Zájmové kroužky:

 • Nabídka bude upřesněna do konce září. Za organizaci práce kroužku odpovídá vedoucí daného kroužku.

Pronájem sportovní haly, tělocvičny

Protiepidemická opatření od 1. září 2022

 • K 26. 8. 2022 nebyla pro školství ze strany kompetentních orgánů nařízena jakákoli opatření. Nošení roušek (respirátorů), testování apod. – nic není momentálně pro školy povinné.   

Kontakty na pedagogické pracovníky:

Kontakty do školní jídelny: