První rok s programem Neuro-vývojové stimulace

   Prvních osm žáků letos absolvovalo program Neuro-vývojové stimulace – pohybem se učíme. Je to nová metoda, kterou poradenské pracoviště naší školy nabízí žákům s různými výukovými obtížemi. Jedná se o ucelený program zaměřený na psychomotorický vývoj. Více o metodě NVS v předchozím příspěvku: https://www.zshuskom.cz/neuro-vyvojova-stimulace-ve-skole

A jak se nám to dařilo?

   Děti cvičily každý den ráno před vyučováním po celý školní rok. Využívaly prostory školního klubu nebo tělocvičny. Ke cvičení byly využity velké míče, lano, pytlíčky s rýží, prstové loutky, lavičky atd. Přesto, že děti musely přijít do školy o něco dříve, chodily do kroužku rády a aktivně se zapojovaly.

   Zpočátku byl velký problém s koordinací pohybů, výrazně se projevovaly problémy s pravo – levou orientací a rovnováhou.  Děti neměly posílené břišní svalstvo a celý střed těla, což vedlo k horší stabilitě a rovnováze. Podařilo se nám naučit děti vnímat své tělo a postupně se soustředit na správné vykonávání cílených pohybů. Tím se zlepšily i výkony v psaní (držení tužky, vynechávání písmenek, dopisování textu), čtení (porozumění textu) a soustředění se v hodinách a děti byly méně unavené během školního vyučování. Zlepšila se i koordinace pohybů, držení těla a klid a soustředění na práci.

   Program Neuro-vývojové stimulace bychom rádi nabízeli i v příštím školním roce. Nabídku na přihlášení dítěte do tohoto programu dostanou rodiče v září.

Mgr. Hana Forejtníková, Mgr. Dagmar Idesová