Základní informace pro žáky a rodiče k zahájení školního roku 2023/24

A) První školní den – pondělí 4. září 2023:

 • Školní rok bude zahájen 4. září 2023 v 8,00 hod.
 • Otevření školních budov – od 7,40 hod. 
 • Žáci 1.A,B,C a 6.A,B,C (společně se svým doprovodem), přijdou na školní dvůr, kde proběhne od 8,00 hod. krátké slavnostní zahájení školního roku.
  • Vstup do dvora je z ul. Dvořákova
  • Místo setkání je stejné i v případě deště. V případě nepříznivého počasí by si třídní učitelé odvedli své žáky do tříd ihned, jakmile budou všichni přítomni.
 • Ostatní žáci přijdou žákovskými vchody do svých tříd – rozpis tříd v jednotlivých budovách je na webu školy:  https://www.zshuskom.cz/rozmisteni-trid-tridni-ucitele
  • Každá budova má svůj hl. vchod.
 •  První školní den si nemusí žáci nosit přezůvky – nebudou se přezouvat.
 • Aktovku si děti vzít mohou - odnesou si některé pomůcky, které tento den ve škole obdrží. 
 • Ukončení prvního dne – během první vyučovací hodiny.
  • U prvního ročníku to může být o něco déle.
 • Školní družina bude v provozu již tento den (4. 9.), a to až do 16,30 hod. - konkrétně v učebně 3.C (budova 1. stupně - holubník)
  • Týká se jen žáků 1. až 4. roč.
  • Vychovatelky si převezmou děti ze tříd ihned po ukončení úvodní hodiny
  • Pokud rodiče budou chtít ponechat děti v družině, je nutné je vybavit přezůvkami již tento den.
  • Umístění oddělení školní družiny od 5. září 2023.
    • 1.A, 2.B, 2.C – hlavní budova – ve svých kmenových třídách
    • 3.B – hlavní budova – v učebně 3.A – horní patro
    • 1.B, 1.C + všechny ostatní třídy 2. až 4. roč. – budova 1. stupně (holubník)
 • Školní klub bude 4. 9. 2023 v provozu jen do 12,00 hod. (pro žáky 5. až 9. ročníku). Od 5. září bude otevřen ve standardním režimu
  • Do ŠK přichází žáci sami (suterén hlavní budovy).
  • Zájemci o ŠK si vyzvednou u paní vychovatelky J. Tomešové zápisový lístek
 • Obědy
  • Bude-li včas pomocí školního objednávkového systému objednán (do Pá 1. září), je možné jít na oběd již v pondělí 4. září.
  • Pro nové (zapomenuté) přihlašovací údaje je nutno kontaktovat kancelář školní jídelny.
  • Veškeré další bližší informace týkající se školní jídelny jsou uveřejněny na webu školy rubrice Jídelna  
 • Učební pomůcky:
  • 1. stupeň – většinu pomůcek již mají žáci ve škole nachystánu, postupně jim budou rozdány, případně učiteli bude ještě vše během začátku září upřesněno.
  • 2. stupeň – 6. ročník + všichni noví žáci všech ročníků: v následných dnech budou žáci průběžně svými učiteli informováni o učebních pomůckách, které si mají pro nový školní rok pořídit. 
  • 2. stupeň – 7. až 9. ročník – informace o potřebnosti učebních pomůcek obdrželi všichni žáci na konci školního roku prostřednictví zprávy v Edookitu.

 

Parkování osobních aut v pondělí 4. září 2023 – v okolí školy

 • upozorňujeme rodiče na výrazně omezené možnosti parkování v tento den.

 

Prosíme rodiče žáků 1. ročníku, aby první školní den minimalizovali počty doprovázejících osob v budově školy. Své dítě samozřejmě mohou tento den osobně doprovázet max. jeho dva zákonní zástupci.     

 

B) Druhý a následné školní dny

od ÚTERÝ 5. září

 • V úterý se uskuteční třídnické hodiny, budou řešeny organizační záležitosti atd.
 • Žáci 2. stupně dostanou tento den učebnice, je vhodné si přinést do školy vhodný batoh, tašku apod.
 • Ukončení vyučování:
   • 1. roč. – v 11,35 hod., ale již v 10,40 hod. si všechny žáky přeberou od třídních učitelek vychovatelky ŠD.
   • Týká se i prvňáků, kteří nebudou chodit do družiny, i o ty bude samozřejmě postaráno, a to až do 11,35 hod., tedy do času ukončení poslední vyučovací hodiny 1. ročníku.   
   • Žáci prvního ročníku budou mít několik prvních dnů „vyučovací část“ dne zkrácenu jen na 3 vyučovací hodiny. Ukončení „vyučovací části“ po třetí vyučovací hodině bude probíhat patrně až do 8. září. Jde o "adaptační období", po kterém již bude dodržován standardní stanovený třídní rozvrh. Bližší informace sdělí konkrétní třídní učitelky.
  • 2. až 5. roč. – v 11,35 hod.
  • 6. až 9. roč. – ve 12,30 hod.
 • Žáci se již budou ve škole přezouvat.
  • Žákům ze tříd v hlavní budově a na přístavbě 2. st. budou v průběhu 5. září přiděleny osobní skříňky, případně třídní šatní boxy,
  • žáci z budovy holubníku mají své šatny v přízemí tohoto objektu.
 • Školní klub bude od úterý 5. září v provozu od 12,00 do 16,30 hod.
  • Do ŠK mohou docházet žáci od 5. ročníku výše.
 • Rozvrhy všech tříd budou nejpozději v posledním srpnovém týdnu uveřejněny v Edokitu – zde bude taktéž upřesněna organizace vyučování včetně různých úprav úvodních dnů.
 • Rodičům nových žáků budou na konci srpna zaslány na jejich e-mail přihlašovací údaje do Edookitu.

 

Ve středu 6. 9. 2023 se uskuteční úvodní třídní schůzky 1. až 9. ročníku – vždy v kmenových učebnách konkrétních tříd - https://www.zshuskom.cz/tridni-schuzky-akce-pro-rodice

  • Zahájení třídních schůzek:
   • 1. až 5. roč.: 16,00 hod.
   • 6. až 9. roč.: 17,00 hod.

STŘEDA a dny následné

 • Vyučování bude probíhat dle stanovených rozvrhů.
 • Školní družina a školní klub – standardní provoz.

 

Zájmové kroužky:

 • Nabídka bude upřesněna do poloviny září. Za organizaci práce kroužku odpovídá vedoucí daného kroužku. Termín pro vrácení přihlášek je stanoven na 22. září 2023. Od 1. října zahájí kroužky svoji činnost.

 

Školní jídelna – obědy

 • Noví strávníci – doporučujeme zákonným zástupcům zastavit se v kanceláři jídelny ještě před začátkem školního roku. Zde si vyřídí nejen stravování, ale zakoupí si zde pro své dítě i čip, který je zapotřebí k odběru obědů a k otevření vchodů do školních budov.
 • Kontakty do kanceláře školní jídelny: https://www.zshuskom.cz/jidelna-kontakty

Kontakty na pedagogické pracovníky

Rozmístění tříd, třídní učitelé

Organizace školního roku – dny prázdnin apod.

 

Pronájem sportovní haly, tělocvičny