Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2022/23 - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín zápisu: 12. duben 2022

Základní informace:

  • zápis se bude konat ve třídách 1. stupně na žluté budově 1. stupně ZŠ - v úterý 12. dubna 2022 v 16,00 hodin
  • na nástěnce v přízemí bude vyvěšen jmenný rozpis dětí do jednotlivých učeben
  • zápis bude probíhat současně v šesti učebnách ve skupinách po 6 - 10 dětech (záleží na celkovém počtu přihlášených dětí)
  • nejdříve bude zkontrolován rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
  • další část zápisu bude probíhat hravou formou, není třeba mít obavy, nejde o zkoušení ani testování
  • dobu trvání předpokládáme na 30 - 40 minut
  • k zápisu dítě mohou doprovodit jen zákonní zástupci

     Přihlášky k základnímu vzdělávání a zápisní lístky je možno odevzdat v kanceláři školy, a to nejlépe do konce března.

     Odevzdání přihlášky postačí k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno v den zápisu správní řízení - přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (pro případ, že se s dítětem k zápisu nemůžete dostavit). 

     Žádné dodatečné pozvánky k zápisu již nebudou zákonným zástupcům školou zasílány.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku jsou uvedena na webu školy.

 K zápisu vezměte s sebou:

1) PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

– ke stažení na webu školy (pokud jste ji neodevzdali již dříve)

2) ZÁPISNÍ LIST

– ke stažení na webu školy

3) RODNÝ LIST DÍTĚTE (případně pas, u cizinců stačí i vízum)

4) OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce (případně pas)

5) ROZHODNUTÍ O ODKLADU ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

- týká se pouze dětí, kterým byl minulý rok odklad udělen, a to i jinou základní školou

 

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, potřebujete:

a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC)

b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

c) ŽÁDOST O ODKLAD ke stažení na webu školy

   Další konkrétnější informace k zápisu jsou uvedeny ZDE

_________________________________________________________________________________

Pro cizince, kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, je pro školní rok 2022/2023 stanoven další termín pro zápis dětí do základní školy, a to v pondělí 13. 6. 2022 od 15,00 hodin.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці через збройний конфлікт в Україні, на 2022/2023 навчальний рік встановлено інший термін зарахування дітей до початкової школи, у понеділок 13 червня 2022 року з 15:00.

_____________________________________________________________