Výsledky ankety - Zhodnocení distanční výuky od března do konce školního roku

Na konci června jsme oslovili rodiče našich žáků se žádostí o odpověď na šest (7) otázek týkajících se distanční formy vyučování. Ta probíhala v různých variantách od 11. března až do konce školního roku.  

Stejné otázky obdrželi i všichni naši učitelé, kteří se na tomto vzdělávání aktivně podíleli.

Níže jsou uveřejněny výsledky. Samostatně za:

  • rodiče 1. stupně
  • rodiče 2. stupně
  • učitele1. stupně
  • učitele 2. stupně, a to vše

a) ve zkrácené verzi (5 nejčastějších odpovědí)

b) v nezkrácené verzi