Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Cílem této aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem. Vybraní žáci byly doučováni s ohledem na aktuální potřeby nebo na doporučení z PPP.

Na naší škole proběhl jeden blok doučování ve 3.třídě.

Časový harmonogram aktivity Doučování: duben 2021 – říjen 2021

 

Vedoucí aktivity doučování:

Mgr. Sabina Novotná