Projekt Active kids for a better future

 

Na mezinárodním projektu programu Erasmus+  spolupracuje šestice partnerských škol z Rumunska, Španělska, Turecka, Polska, Řecka a České republiky. Výsledky projektu naleznete na webových stránkách: https://activekidsforabett.wixsite.com/misitio a na stránkách TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/92547/home.

Do projektu budou zapojeni žáci ve věku od 6 do 16 let. Nejvíc práce u čeká na žáky ze 4.A a 4.B, kteří budou kooperovat s dětmi z partnerských zemí pomocí aktivity eTwinning.

Cílem projektu je prohloubit hodnoty našich žáků týkající se aktivního občanství, dobrovolnictví, lidských práv, sociální a environmentální odpovědnosti. Rozhodli jsme se navrhnout různě náročné aktivity na výše uvedená témata.

Ve šk. roce 2019/20 učitelé odjeli do školy v rumunské Černici. Na konci zimy se měla uskutečnit  stejná akce v turecké Kayseri. K tomu však vzhledem k opatřením spojeným s koronavirem již nedošlo. A květnové setkání zástupců všech partnerských zemí u nás v Hustopečích bude muset nalézt taktéž jiný termín. 

Zpráva z výjezdu do Rumunska - listopad 2019

Zpráva z výjezdu do Turecka - září 2021

Zpráva ze setkání v Hustopečích - říjen 2021

Zpráva z výjezdu do Španělska - březen 2022

Zpráva z výjezdu do Řecka - květen 2022

Zpráva z výjezdu do Polska - červen 2022