Mozaika

Na další hodinu jsem zvolila pro děti  jinou práci, než na kterou jsou  zvyklé.  Do této doby si vyzkoušely skládat domy, auta a  zvířata. Cílem hodiny bylo poskládat  mozaiku. Některé  děti nevěděly, co to je mozaika, a proto měly možnost zhlédnout mozaiky na interaktivní tabuli. Sama jsem i několik ukázek vytvořila.
 Vše jsem předem naplánovala, aby hodina  probíhala plynule a bylo vše připraveno.  Děti nejdříve musely využít znalostí z matematiky a celý návrh dobře naplánovat, aby měly dostatek kostek a dostatek místa. Výhodou bylo,
že pracovaly ve dvojicích, nebo samostatně. Návrhy byly pestré. Děti  musely trpělivě skládat kostečku ke kostečce, několikrát  obrázek i přetvářely
Při výrobě mozaiky si děti  vyzkoušely, jak  jsou trpělivé, jak si dokážou  připravit návrh a také spolupracovat i s ostatními žáky.
Myslím, že vytvořené obrázky se líbily nejen autorům, ale i ostatní dětem 1. stupně, které měly také možnost zhlédnout mozaiky na výstavce.

Mgr. Ivičičová, metodik KA2