Kroužek Lego - modelování

V

V letošním školním roce začal na 1. stupni pracovat kroužek lega – modelování/ pro děti z 2. a 3. tříd/. Pro velký počet přihlášených žáků  byl  rozdělen na dvě skupiny / vedoucí jsou  p.uč. M. Ivičičová a  p.uč. D. Josefíková/.V prvních hodinách se budou děti seznamovat se stavebnice, zjišťovat jaké možnosti mají pro další úkoly. Při dalších setkání  budou využívat svou fantazii, vědomosti a kreativitu. Budou skládat nejen podle návodů, ale převážně podle zadaných témat.
Fotografie vytvořených exponátů mohou rodiče  zhlédnout ve fotogalerii projektu Modernizace vzdělávání.