Projekt "Otevíráme dveře do Evropy"

Cíle projektu:

 • Podpora realizace vzdělávací reformy škol a školských zařízení.
 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Vybrané šablony klíčových aktivit:

 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti:
  • zavedení Čtenářských dílen ve dvou různých ročnících,
  • nákup nejméně 100 knih, které svým charakterem odpovídají čtenářskému zájmu a věku podpořených žáků,
  • zajištění odborné přípravy pedagoga na výuku formou čtenářských dílen,
  • zpracování využití nakoupených knih do ročního tematického plánu,
  • praktické ověření, jak žáci na způsob práce ve čtenářských dílnách reagují.
 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele:
  • jazykový kurz v zemích EU nebo ESVO zaměřený na zlepšování jazykových kompetencí pedagogů v délce minimálně 10 pracovních dní,
  • vlastní výuka během kurzu bude min. 20 vyučovacích hodin týdně,
  • zhotovení Zprávy ze zahraničního jazykového kurzu.
 1. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky:
  • jazykově-vzdělávací pobyt v zemích EU nebo ESVO v délce minimálně 5 dnů pro skupinu minimálně 10 žáků,
  • součástí pobytu bude výuka cizího jazyka v zahraniční vzdělávací instituci v délce minimálně 9 hodin,
  • součástí pobytu budou aktivity, které vedou k poznávání reálií navštívené země.

Šablona 4 bude realizována dvakrát, jedna skupina žáků se účastní pobytu v Rakousku a druhá skupina se účastní pobytu v Anglii.