Projektový den

Úterní dopoledne 25. června 2013 bylo věnováno projektu Modernizace vzdělávání.
Žáci 1. stupně se s prací svých spolužáků seznamovali na mnoha stanovištích, a mohli si tak nejenom prohlédnout, ale také vyzkoušet  jejich výrobky. Do školy byly pozvány i děti z místních mateřských škol. Ty spolu se svými paní učitelkami obdivovaly, co děti ve škole zvládají, jak jsou šikovné,
co dokáží ze stavebnic vyrobit.
Na 2. stupni se starší žáci setkali s výrobky z kroužku robotiky i hodin informatiky, seznámili se
se základy programování.
Do školy přijeli zástupci z DDM Junior v Brně. Ti s sebou přivezli ukázky svých robotků, a tak si mnozí vyzkoušeli, jak se roboti ovládají, jak reagují na jejich povely. V příštím roce plánujeme spolupráci s DDM Junior.