Exkurze KA6 a MMČ

S kroužkem robotiky jsme se 19. září vydali na další exkurzi  PEF Mendelovy univerzity v Brně.
Navštívili jsme virtuální studio, kde jsme se byli seznámeni s výrobou 3D filmu, dozvěděli jsme se,
co vše je k výrobě zapotřebí.
Zhlédli jsme prezentaci ovládanou kinectem®.
V síťové laboratoři, jejíž vybavení stálo 3,5 mil. korun, jsme byli poučeni, jakým způsobem funguje internet, jakým způsobem se ošetřují hesla, zabezpečují data  a které certifikáty s danou problematikou jsou ceněné ve světě i u nás.
V učebně Q11 jsme pak začali konkrétně pracovat s roboty a programovat. Měli jsme např. naprogramovat roboty na sumo zápasy tak, aby se dva roboti přetlačovali v černě ohraničeném čtverci. Naším dalším úkolem bylo naprogramovat roboty tak, aby 20 cm před překážkou začal couvat, nebo aby zastavil na bílé čáře.