Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

     Cílem šablony Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:

• projektová výuka (ve škole/mimo školu);

• tandemová výuka;

• vzdělávání s využitím nových technologií;

• zážitková pedagogika;

• propojování formálního a neformálního vzdělávání;

• aktivizující metody

     V rámci projektu realizujeme od 1.9.2023 celkem tři tyto šablony ve třídách 6.A, 6.C a 7.C. Doba realizace je 10 po sobě jdoucích měsíců (tzn. jeden školní rok). Celkový počet hodin s inovativní výukou v každé třídě je 32.

     Foto z realizace šablony: