Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

Šablona 1.II10: Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

Cílem aktivity je podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v ZŠ prostřednictvím doučování češtiny jako cizího jazyka ve škole. Do této aktivity vedení školy vybralo žáky z Ukrajiny, kteří k nám přicházeli od března 2022 z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině. Pro velký počet těchto žáků jsou dvě skupiny žáků s OMJ, jedna na 1. stupni a druhá na 2.stupni.

Vyučující na 1.stupni: Alexandra Josefíková

Vyučující na 2.stupni: Alžběta Lutzká

Náplní těchto hodin je např:

 • Četba s porozuměním
 • Trénování slovní zásoby
 • Škola - názvy místností, činnosti ve škole, popis školy, pomůcky
 • tykání/vykání 
 • Seznamování - opakování frází
 • Reálie - města ČR, česká příjmení
 • Rozhovory - pozdravy, otázky, tvorba vlastního rozhovoru
 • Každodenní aktivity, časování sloves
 • Zvratná zájmena si/se
 • Sloveso umět a neumět
 • Každodenní aktivity, časování sloves
 • Práce s textem, psaní e-mailu
 • Rád/a, nerad/a + volnočasové aktivity
 • Čtení (památky v Praze), slova podle frekvence
 • Roční období, počasí, výslovnost H a CH
 • Počasí - minulý čas, přítomný a budoucí
 • Na dovolené, země Evropy
 • Tvorba kvízů
 • Česká kuchyně, Velikonoce v Česku
 • Tvorba otázek

Atd.