Projekt "Každý den v Evropě"

Cíle projektu:

 • Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy:
  • k realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a učitele,
  • aktivita bude realizována v povinných i povinně volitelných předmětech,
  • podstatou realizace této aktivity je vytváření žákovských výrobků,
  • do vytváření žákovských výrobků se zapojí minimálně 15 žáků 2.stupně,
  • z postupu práce na výrobku bude pořizován fotografický záznam,
  • výstupem budou žákovská portfolia.
 2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy:
  • podstatou realizace je vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály,
  • výstupem je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.
 3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu:
  • obsahem aktivity je využití blended learningového výukového systému pro učení se učitele v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin,
  • kombinovaná forma výuky musí být podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem.
 4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/ francouzském jazyce formou blended learningu:
  • realizace spočívá v zavedení digitálních kombinovaných interaktivních výukových systémů do běžné výuky,
  • kombinovaná forma výuky bude zavedena do běžné výuky a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka,
  • obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupiny 20-ti žáků v běžné výuce,
  • aktivita bude realizována v rámci povinných i volitelných předmětů,
  • k zavedení výukového systému škola využije vlastního vybavení ICT technikou nebo ICT vybavení žáků.