Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Cílem této aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem. Vybraní žáci budou doučováni s ohledem na aktuální potřeby nebo na doporučení z PPP.

Celkem na naší škole proběhne 19 bloků doučování (1. – 8. ročník) podle aktuální potřeby.

Časový harmonogram aktivity Doučování: leden 2019 – prosinec 2020

 

Vedoucí aktivity doučování:

Mgr. Romana Müllerová

Mgr. Dagmar Klabusayová

Renáta Pleskačová

Ing. Klára Nejezchlebová

Bc. Eva Mertová