Vzdělávání pracovníků ZŠ

     Cílem šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku.

     Naše škola si pro své pedagogické pracovníky vybrala několik školení pro sborovnu, individuální kurzy nebo vzdělávací programy pro jednotlivce a supervizi pro uzavřenou skupinu šesti pedagogů.

     Již absolvovaná školení:

  • Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život
  • Prevence syndromu vyhoření a práce s emocemi (pro sborovnu)
  • Supervize pro uzavřenou skupinu