Exkurze KA5

Ve čtvrtek 19.září 2013 jsme se v rámci projektu „Modernizace vzdělávání“ s třídou VI.B zúčastnili exkurze do Technického muzea v Brně.
Po příjezdu jsme si prohlédli foyer muzea včetně několika zajímavých exponátů a byst známých vynálezců, což dětem pomohlo v plnění jejich budoucích úkolů.
Po chvíli se nás ujal průvodce prvním programem na téma „Historie automobilů“, které má souvislost s učivem v 7. a 8. ročníku, a mnoho poznatků žáci mohou využít
i v našem projektu.
Dalším tématem byla samostatná práce zabývající se našimi předními vynálezci,
kde žáci vyplňovali odpovědi na otázky do pracovního listu připraveného přímo Technickým muzeem. Všechny odpovědi si museli sami vyhledat v expozici „Vynálezci a vynálezy“,
kde se nejenom mohli dočíst mnoho zajímavého ze života a práce těchto vyjímečných lidí,
ale také si sami ověřit princip a funkčnost některých jejich výtvorů.
Posledním místem a pro žáky asi tím nejzajímavějším byla „Technická dílna“, kde si sami mohli vyzkoušet desítky fyzikálních pokusů od jednoduché mechaniky přes elektřinu
a magnetismus až po optiku. V žádném jiném muzeu se ještě nesetkali s tím, že by mohli
na exponáty sahat, nebo dokonce zkoušet, co vše se s nimi dá dělat, což je právě krédem „Technické dílny“.
Na závěr bylo asi nejtěžší odtrhnout děti od těchto „hraček“, a ukončit tak nesmírně zajímavý den plný nových a atraktivních zážitků.