Větrný mlýn

Po exkurzi ve větrném mlýně v Kloboukách u Brna žáci měli za úkol sestavit podobný mlýn ze své soupravy LEGA. Tento problémový úkol, jež jsme sestavovali, nebyl nijak lehký. Pamatovali jsme si informace získané na exkurzi a také principy některých jednoduchých strojů, které byly v mlýně k zhlédnutí. Tyto principy žáci aplikovali na svůj model a na závěr jsme vyvodili získané poznatky.