Seznámení s robotickými prvky KA 4 ve 4. třídě

Od začátku nového školního roku se žáci IV. A seznamovali se stavebnicemi pro jednoduché
a hnané stroje. Začínali jednoduchými modely a nyní jsou už schopni sestavit hnané „robotické“ modely. V hodinách pracovních činností již žáci sestavili „Robopsa“ a „Chodce“. Tyto modely jsou
na sestavení i podle návodu velmi náročné, ale žáky to neodradilo a dovedli své dílo až do konce.