Projektové dny ve škole

Projektový den ve škole je povinná šablona. V naší škole proběhne celkem osm projektových dnů:

  1. projektový den ve škole:

Název: Příprava velikonočních perníčků

Datum realizace: 12. duben 2022

Vedoucí aktivity: Bc. Eva Mertová + odborník z praxe: Bohumila Mikšíková

Popis:

Žáci dekorovali upečené perníčky pomocí nabarvených potahovacích hmot. Učili se používat cukrářské pomůcky jako např. kostice, vytlačovače a dekorační folie. Někteří žáci se při práci drželi vzorů na přinesených fotografiích a ukázkových perníčcích, jiní zapojili svoji fantazii a vytvořili vlastní dekory. Ozdobené perníčky si nakonec dárkově zabalili a odnesli domů.

Zdobení perníčků se všem účastníkům líbilo, zapojili fantazii a projevili svou kreativitu.

Fotky:

  1. projektový den ve škole:

Název: Příprava nealkoholických míchaných nápojů a kanapek

Datum realizace: 23.května 2022

Vedoucí aktivity: Bc. Eva Mertová + odborník z praxe: Šárka Pazderská

Popis:

V rámci předmětu příprava pokrmů byl se žáky sedmého ročníku realizován projekt, jehož předmětem byla příprava míchaných nealkoholických nápojů a kanapek. Odbornice z praxe předvedla žákům přípravu tří míchaných nápojů. Dva z nich si žáci vybrali a sami udělali. Během míchání nápojů si děti připravily dva druhy kanapek, které si společně s nápoji zkonzumovali.

Všem se tento projekt líbil a přípravu nápojů mohou využít o prázdninách nebo při oslavách.

Fotky:

 

3. projektový den ve škole:

Název: Výroba dekorací

Datum realizace: 7. červen 2022

Vedoucí aktivity: Bc. Eva Mertová + odborník z praxe: Lenka Rabovská

Popis:

V rámci předmětu ruční práce se žákyně 9. ročníku zapojily do projektu, jehož výstupem byl ozdobený věneček na dveře. Paní Rabovská, která se dekoracím věnuje, předvedla žákyním pro inspiraci svoji práce, navedla je, jak by mohly při zdobení věnečku postupovat a dále už to bylo výhradně na jejich fantaziii. Každá žákyně si ozdobila jeden věneček, který si odnesla domů a mohla jím obdarovat svoje blízké. Všem se tento projekt líbil, práce je bavila a byla pro ně inspirativní a zajímavá.

           4. projektový den ve škole:

Název: Dorty

Datum realizace: 13. červen 2022

Vedoucí aktivity: Bc. Eva Mertová + odborník z praxe: Bohumila Mikšíková

Popis:

V rámci předmětu příprava pokrmů se skupina žáků sedmého ročníku zúčastnila projektu, jehož výstupem byl ozdobený dortík. Pod dohledem paní Mikšíkové, věnující se cukrařině, a učitelky vyučující předmět příprava pokrmů si žáci sami vyrobili krém, kterým společně s ovocem nazdobili dortík. Ten si mohli odnést domů nebo sníst na místě. Výsledky jejich práce byly moc povedené. Všechny zdobení bavilo a těm, kteří si svůj výtvor na místě snědli i chutnalo.

5. projektový den ve škole:

Název: Poznávání a výroba hudebních nástrojů

Datum realizace: 17. červen 2022

Vedoucí aktivity: Mgr. Sabina Novotná + odborník z praxe: Josef Rapáč

Popis:

Tento projektový den proběhl ve třídě 4.C. Žáci se nejdříve naladili na hudbu pomocí různých hudebních her, což je velmi bavilo. Poté se seznámili s různými hudebními nástroji, vyslechli si jejich tvoření tónů a vnímali rozdíly mezi hrou stejných tónů a písně na jednotlivé hudební nástroje. Zároveň vyplňovali pracovní listy s danou tématikou. Poté si vyslechli postup práce a zhlédli instruktáž výroby vlastního hudebního nástroje – chřestidla, papírového klapače. A pak už se pustili do výroby vlastního hudebního nástroje. Zkoumání přinesených hudebních nástrojů i výroba vlastních hudebních nástrojů děti opravdu bavila a měly ze svých výtvorů radost. Při práci byly kreativní, měly spoustu originálních nápadů.

6. projektový den ve škole:

Název: Národní sbírka zlozvyků

Datum realizace: 20. červen 2022

Vedoucí aktivity: Mgr. Lucie Korábová + odborník z praxe: MgA. Kateřina Šedá

Popis:

V projektovém dni s šestou třídou v rámci výtvarné výchovy jsme měli tu čest se seznámit s umělkyní Kateřinou Šedou. Výtvarnice se dlouhodobě a úspěšně zaměřuje na současnou výtvarnou tvorbu, konkrétně umění akce. Pracuje s různými sociálními tématy podle aktuálního zadání a potřeby poukázat na nějaký problém ve společnosti. Zabývá se vztahy mezi lidmi. Je autorkou řady veřejných realizací v České republice i v zahraničí a držitelkou několika prestižních ocenění.                                                            

Žáky v úvodní části projektu seznámila prostřednictvím prezentace se svými projektovými akcemi, kde nastínila svůj cíl a záměr. Prostřednictvím svých projektů se snaží aktivizovat různé skupiny lidí: seniory, lidi žijící ve stejné vesnici nebo sídlišti, vytrhnout je ze své osamělosti, aby se setkávali a seznamovali, prožívali společný zážitek.                                                                                         

Poté se žáci začlenili do projektu s názvem „Národní sbírka zlozvyků“ prostřednictvím vyplňování dotazníků s vlastním zlozvykem, zlozvykem někoho jiného, rodinným a národním zlozvykem, které jednotlivě prezentovali před svými spolužáky ve třídě. Diskuse a vyhodnocení proběhlo společně se žáky. Nejoriginálnější zlozvyky byly oceněny věcnými cenami. Sdílení jednotlivých zlozvyků žáky velice bavila, dozvěděli se, s jakými zlozvyky někteří lidé žijí.

Další část projektu byla zaměřena na dovednostně praktickou část, v níž žáci kreslili svůj dům. Tuto kresbu poté měli převést do návrhu na ptačí budku/krmítko. Výsledná díla byla velmi podařená.   Všechny tyto návrhy žáků budou spojeny v jeden návrh, který nechá výtvarnice odborníkovi převést k realizaci.

7. projektový den ve škole:

Název: Nedá se svítit

Datum realizace: 20. červen 2022

Vedoucí aktivity: Mgr. Lucie Korábová + odborník z praxe: MgA. Kateřina Šedá

Popis:

Kreativní projektový den v sedmém ročníku jsme strávili s výtvarnou umělkyní Kateřinou Šedou. Výtvarnice se dlouhodobě a úspěšně zaměřuje na současnou výtvarnou tvorbu, konkrétně umění akce. Pracuje s různými sociálními tématy podle aktuálního zadání a potřebě poukázat na nějaký problém ve společnosti. Zabývá se vztahy mezi lidmi. Je autorkou řady veřejných realizací v České republice i v zahraničí. Držitelkou několika prestižních ocenění.                                                     

V praktické části společně s učitelkou vyučovaného předmětu zadala téma s názvem „Nedá se svítit“, zaměřeného nejen na orientaci v prostoru a vnímání důležitých míst v okolí školy, ale také na důraz na společnou historii a tradici.

Žáci se rozdělili do čtyř skupin. Každá skupina dostala kus plátna ve tvaru kruhu s vnitřním otvorem a barevné fixy na textil. Po přiblížení tématu zaměřeného na tradice žáci začali kreativně tvořit. Kvůli větším rozměrům plátna využili prostoru na zemi. Vycházeli z centrálního místa, z vnitřního otvoru, které mělo představovat naši školu, a poté zaznamenávat jednotlivá důležitá místa v jejím okolí – ulice, pomník TGM, hřiště, parky, kostel, kaple, další školy, obchody, ….

Když byli s realizací spokojeni, stáhli mašličku ve vnitřním otvoru a oblékli si vlastní výtvor jako sukni nebo plášť.                                                                                                                                                   

Žáci se s nadšením a kreativně zapojili do zadaného tématu. A s ještě větším nadšením o své práci mluvili, když viděli svoji konečnou práci na jednom ze spolužáků. Výsledné práce byly velmi zdařilé.

8. projektový den ve škole:

Název: Hra s otisky

Datum realizace: 8. listopad 2022

Vedoucí aktivity: Mgr. Lucie Korábová + odborník z praxe: MgA. Alena Bártová

Popis:

 Projektový den s lektorkou Alenou Bártovou ze ZUŠ Bystřici pod Hostýnem byl realizován se skupinou žáků v rámci předmětu grafická dílna. V hodině byli přítomni žáci 7. – 9. ročníků se zájmem o výtvarné umění. Téma bylo vybráno s ohledem na náplň vyučovacího předmětu grafická dílna. Projekt se snažil představit žákům návrhy textilních vzorů, jejich řazení, navazování vzoru a nekonečné opakování.

Lektorka seznámila žáky s cílem hodiny, motivovala je přednáškou o textilních vzorech a jejich navrhování. Představila jim skicáky s návrhy a práce žáků ze školy, kde působí.                                

Žáci si podle vlastního návrhu vytvořili čtvercovou matrici z lepenky a na ni postupně lepili tvary vystřižené z pěnové hmoty tak, aby tyto tvary po otištění temperovou barvou na papír na sebe vzájemně navazovaly. Pracovali s otisky, které otiskovali v nekonečném vzoru s pomocí grafické matrice. Poté je zkoušeli tisknout ve více vrstvách a vytvářeli varianty zvoleného tématu. Vznikly tak návrhy na tisky ve 2, 3 i více barvách.                                                                                                                  

Žáci se s chutí zapojili. Ve své práci museli promýšlet kroky dopředu, logicky uvažovat a přemýšlet nad správným rozmístěním motivů na jedné matrici tak, aby vzor navazoval.                                  

Při závěrečném hodnocení mluvili o tom, jak se jim jejich dílo podařilo a kde by našel vytvořený vzor uplatnění.