Čtenářské dílny (dílny čtení)

Dílna čtení u třeťáků

Ve druhé třídě jsme si dětmi vyzkoušeli Čtenářskou kavárnu. Každý si do hodiny čtení přinesl z domu svoji rozečtenou knihu, uvařili jsme si horký čaj, čokoládu nebo jinou dobrůtku, našli si příjemné místo ve třídě a pustili se do čtení.

Proto pro nás ve třetím ročníku Dílna čtení nebyla úplnou novinkou. Doladili jsme společně pravidla a během pár dílen, které už máme letos za sebou, si čtení opět užili.

Začínáme minilekcí -v kruhu na koberci si zadáme úkol, který budeme při čtení sledovat, následuje příjemných 15 minut čtení, po čtení nás někdy čeká pracovní list, někdy zajímavé povídání v kruhu, kde vzájemně sdílíme zážitky z četby.

Jak příjemná může být hodina čtení dokumentují  tyto fotografie z loňského a letošního školního roku.

Dílny čtení u čtvrťáků

Čtou děti  rády? – No, jak kdo.                                                                                              

Čtou si často? – Ani moc ne.

Potřebují číst? – Ano, a moc.

Nechtějí číst doma?  – Nevadí, ať si přinesou knížku do školy!

A to právě udělali i naši čtvrťáci. V daný den si do školy na hodinu čtení budou nosit knížku, kterou právě čtou. Hodina čtení bude probíhat netradičně, ale o to zábavněji. Říká se jí ne hodina čtení, ale dílna čtení.

V úvodu dílny si děti představí své knihy, případně nově přinesenou knihu nebo si povykládají o tématu, kterému bude dílna čtení věnována. Pak následuje samotné čtení.

V dílně čtení jsou jasně daná pravidla. Děti si během čtení mohou zvolit místo i pozici jim ke čtení příjemnou, jdou si například číst na koberec nebo se uvelebí na židli tak, jak je jim pohodlné. V části věnované čtení děti nevyrušují povídáním, nechodí na záchod ani nepijí, soustředí se pouze na svou knihu.

Závěr je věnován tématu nastíněnému už na začátku. My jsme zatím navrhovali obal naší knihy podle vlastní představy a udělovali  medaili  hlavní postavě.

Čtenářská dílna v VII. A

V naší třídě proběhly už tři čtenářské dílny.
V prvních dvou jsme se zaměřili na knihy, které právě čteme. Knihy jsme přinesli do hodiny literatury, abychom s nimi mohli pracovat, tzn. abychom mohli pokračovali ve čtení. Po uplynutí čtecí doby jsme si knihy představili, zkusili navrhnout vlastní obal knihy a položili jsme hlavnímu hrdinovi několik otázek.

V zatím poslední dílně (třetí) jsme si představili současného norského spisovatele Jo Nesba a jeho tvorbu pro děti.
Začínáme společnou četbu knihy Doktor Proktor a prdící prášek.
 

Také ve třídách VI. A a VI. D pracujeme ve čtenářských dílnách. Máme za sebou celkem tři. V první jsme si přinesli knihy, které máme rádi, které se nám líbí nebo  jsme je měli nachystané ke čtení a chtěli bychom je doporučit spolužákům.
Ve druhé dílně jsme se zaměřili na hlavního hrdinu naší knihy. Všímali jsme si jednání hlavní postavy, vymýšleli jsme otázky, co bychom se jí zeptali, kdybychom měli možnost. Každý jsme pracovali s jinou knihou. Někdo pokračoval v knize z minulé dílny, někteří si přinesli knihu jinou. Třetí a zatím poslední dílna byla zaměřená na tvorbu Jiřího Žáčka. Jeho knihy baví skoro všechny. Jiří Žáček napsal tolik knih, že skoro každý z nás měl jiný titul. 
V jednotlivých dílnách si na začátku povídáme, pak se rozejdeme po třídě, najdeme si pohodlné místečko a dáme se do čtení. Každý sám, svým tempem.
Po určité době (většinou po 15-25 minutách) se vracíme na svá místa a zpracováváme pracovní listy a povídáme si o nich.
Zatím se nám čtenářské dílny moc líbí a těšíme se na další  - příští týden, kde si budeme moci vybírat knihy z dobrodružné literatury přímo v hustopečské knihovně.

Čtvrtou čtenářskou dílnu jsme prožili přímo v knihovně. Paní knihovnice nás seznámily s tím, jak se orientovat v knihovně při vyhledávání jednotlivých knih. Zajímavá byla také evidence přes počítač, což jsme si všichni měli možnost vyzkoušet. Hlavním cílem této dílny bylo seznámit se s dobrodružnou literaturou a jejími autory. A naše postřehy:

  • Líbilo se mi, že jsme si v knihovně mohli vybrat libovolnou knížku (Dan, Adam)
  • Líbilo se mi, jak nám paní knihovnice ukazovala hledání na počítači (Eliška)
  • Bavilo mě číst si a líbilo se mně prostředí (Kristýna)
  • Zajímalo mě, že jsme si mohli zkusit, jak zjistit, jestli je nějaká knížka volná a paní knihovnice byly moc příjemné (Adéla)
  • Mohli jsme si vybrat knížku podle sebe a mohl jsem si ji i vypůjčit (Jan)
  • Líbilo se mi vypracování pracovního listu a registrace na počítači (Sára)
  • Zajímavé bylo vyhledávání na počítači, protože je to modernější, čtení podle vlastní volby, protože si ráda vybírám knihy a téma dobrodružství, protože ráda čtu dobrodružné knihy (Soňa)
  • Líbí se mi čtenářské dílny a také to, že to byla akce se školou (Anežka)