Programování pomocí řídící kostky NXT

 

 

V dalším vyučovacím bloku jsme si vyzkoušeli nejjednodušší způsob programování,
a to pomocí kostky NXT.

Každý jsme si vytvořili pět jednoduchých programů podle zadání a všem se podařilo roboty správně rozpohybovat.
A jak úkoly například vypadaly?

1. Robot pojede 10 sekund dopředu a zastaví.
2. Robot se bude točit nejprve dopředu doleva, po zaznění zvuku (tlesknutí) se začne točit doprava.