Tandemová výuka

1. duben 2019

Tandemová výuka v angličtině

V rámci projektu Šablony II na ZŠ jsme se s kolegyní opět pustily do výuky anglického jazyka v tandemu.

Hodinu jsme si předem připravily, vytvořily a nakopírovaly potřebné materiály. Bylo nutné domluvit se, jaké použijeme metody práce a jak si rozdělíme kompetence ve vyučování. Protože už máme zkušenost s tandemovou výukou z minulého projektu, šla nám příprava pěkně od ruky.

Zvolené bylo téma "London" a čekali nás žáci 7.C. Hodinu jsme zahájily krátkou zvukovou nahrávkou s odbíjením Big Benu. Žáci poté měli za úkol odhadnout, čemu se budeme dnešní hodinu věnovat. Následně sami vyjmenovali londýnské památky, které už znají.

Pomocí obrázkových karet jsme společně rozšířili znalost o další londýnské pamětihodnosti.

Co si z hodiny zapamatovali jsme si ověřili na interaktivní tabuli, kde spojovali názvy památek s příslušnými obrázky.

Závěr hodiny byl věnován karetní hře Snap, jak jinak než s londýnskými památkami.

 

Hodina velmi rychle utekla, do práce se zapojili všichni žáci a závěrečná hra byla příjemným zpestřením celé hodiny.  

 

Co říci na závěr? Hodina se všem líbila, jak žákům, tak pedagogům. Dovedeme si představit, že takto učíme častěji.

 

Martina Šardická, Michaela Cibulová - vyučujícíc AJ

----------------------------------------------------------------------

 

Tandemová výuka v matematice

V rámci projektu Šablony II na ZŠ jsme se s kolegyní opět pustily do výuky matematiky v tandemu. Tentokrát jsme chtěly vyzkoušet metody, které jsme v minulém projektu nevyužily.

Letošní „novinkou“ bylo zapojení žáků 9. ročníku do výuky matematiky v 6. ročníku. Deváťáci měli za úkol vysvětlit šesťáků násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1000. Žáky 9. ročníku jsme předem na tuto výuku připravily, ukázaly jim několik způsobů a metod, jak toto učivo vysvětlit. Pak už bylo vše na nich. Každý vysvětloval učivo jednomu nebo dvěma žákům. Tato hodina se povedla a všichni zúčastnění ji hodnotili velmi kladně.  Starší žáci si vyzkoušeli, jaké to je někoho učit. Mladší žáci zase ocenili individuální výuku. Všichni si zaslouží velkou pochvalu. Deváťáci za výbornou přípravu a šesťáci za pozornost, kterou učivu věnovali.

Další tandemová výuka proběhla v 6.A třídě.  Tématem hodiny byly jednotky délky. Nejdříve si žáci vyrobili metr, na kterém díky barvám okamžitě viděli decimetry a dokázali určit, kolik decimetrů se vejde do jednoho metru. Poté měli za úkol změřit určené věci ve třídě: sešit, lavici, okno, tabuli, dveře i samotnou třídu. Výsledné míry pak zapisovali v centimetrech, decimetrech a metrech. Procvičovali tak převádění jednotek délky. Hodina se žákům líbila, neseděli totiž jen v lavicích, ale pohybovali se po třídě.

Mgr. Michaela Fröhlichová, Mgr. Martina Šardická  - vyučující matematiky