Zapojení odborníka z praxe

 

Zapojení odborníka z praxe do výuky anglického jazyka

V rámci projektu Šablony II na ZŠ jsme se rozhodli zapojit do výuky anglického jazyka rodilého mluvčího. Jedenkrát za měsíc  a to až do konce školního roku k nám do školy přijede rodilá mluvčí, která se bude podílet na výuce.  Každé hodině bude předcházet společné plánování hodiny a následovat bude i její společné zhodnocení.

Už dvakrát měli žáci možnost setkat se s Kathy z Austrálie. První hodiny byly věnovány  především seznámení Kathy s našimi žáky, většinou formou hry např. „horký brambor“. Dále žáci vedli s Kathy rozhovor,  ve kterém se měli představit. Došlo i na probíranou gramatiku nebo na procvičení slovíček potřebných v té které lekci. Kromě rozhovorů si žáci zahráli i interaktivní hry např. na hledání pokladu při procvičování přítomného času prostého.

Žáci mají možnost vyzkoušet si mluvit s rodilou mluvčí, která nezná jejich rodný jazyk a nemůže jim tady v případě jazykových problémů pomoci.