Workshop KA6 a MMČ

   

V pátek 4. 10. 2013 jsme si připravili workshop pro žáky ze slovenské školy na Myjavě. Nejprve jsme si je rozdělili do skupinek na 6 různých pracovišť. V rámci každého pracovního místa se žáci postupně dozvěděli, jak se roboti programují pomocí NXT kostky, jakým způsobem se programuje pomocí software Lego Mindstorms a seznámili se s jednotlivými senzory. Pak jim žáci 9. ročníku ukázali jízdu robota
po čáře a do čtverce, zastavení na čáře apod. Nakonec si i žáci ze Slovenska vyzkoušeli pod vedením tvorbu jednoduchých programů. Na úplný závěr workshopu jsme předvedli, jak se ovládá robot pomocí mobilu a balancování robota na šikmé podložce. To je ale už náročný program pro zkušené uživatele
a jeho tvorba trvala 4 dny.
Workshop se opravdu vydařil a žákům ze Slovenska připadala práce s roboty a programování moc zajímavé.